HOME > 情報公開

T-2.専任教員数(平成30年5月1日現在)

専任教員数

教授
学長 1 0 1
副学長兼工学部長 1 0 1

創生工学科(共通教育センター・教職課程センター含む)

教授 准教授 講師 助教 助手
23 3 18 0 11 0 3 0 1 0 56 3 59

看護学部 看護学科

教授 ※ 准教授 講師 助教 助手
1 8 0 2 1 3 0 9 0 8 2 30 32

※看護学部長含む


教員一人当たりの学生数(平成30年5月1日現在)

工学部

専任教員数(助手を除く) 学生数 教員一人当たりの学生数
58 1,096 18.9

看護学部

専任教員数(助手を除く) 学生数 教員一人当たりの学生数
24 333 14.5

専任教員数と非常勤教員の比率

工学部

専任教員(助手を除く) 非常勤教員 比率
58 48 1:0.8

看護学部

専任教員(助手を除く) 非常勤教員 比率
24 40 1:1.7

専任教員数年齢構成(平成30年5月1日現在)

工学部

  29歳以下 30〜39 40〜49 50〜59 60〜69 70歳以上
教授 0 0 0 0 5 0 9 3 11 0 0 0 25 3 28
准教授 0 0 0 0 7 0 6 0 5 0 0 0 18 0 18
講師 0 0 3 0 6 0 1 0 1 0 0 0 11 0 11
助教 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
0 0 4 0 18 0 18 3 18 0 0 0 58 3 61

看護学部

  29歳以下 30〜39 40〜49 50〜59 60〜69 70歳以上
教授 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 1 8 9
准教授 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
講師 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 4
助教 0 0 0 3 0 4 0 2 0 0 0 0 0 9 9
助手 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 8 8
0 1 1 4 0 11 0 13 0 1 1 0 2 30 32